Kinh nghiệm chỉnh trang đô thị của Singapore và bài học cho Đà Lạt

Do mong muốn một Singapore hiện đại, Thủ tướng Lý Quang Diệu cho giải tỏa trắng những khu phố người Hoa, người Ấn nhếch nhác, để xây dựng những khu phố thương mại cao tầng. Hậu quả là kinh tế và du lịch của Singapore giảm sút nghiêm trọng, nhưng may mà ông kịp nhận …

Read more »