Chương trình nghệ thuật mới của Trung tâm triển lãm nghệ thuật quốc gia Singapore hỗ trợ người mắc chứng mất trí nhớ và người chăm sóc

Đối với ông Wong Loke Kit, 60 tuổi và vợ là bà Sim Peck Hoon, 57 tuổi, chương trình nghệ thuật mới này được thiết kế cho người mắc chứng mất trí nhớ và người chăm sóc của họ tạiTrung tâm triển lãm nghệ thuật quốc gia Singapore (NGS) đã mang đến những cơ hội …

Read more »